PŘEDMĚT ČINNOSTI

Technické služby města Valašské Meziříčí, příspěvková organizace byla zřízena městem Valašské Meziříčí dne 1.4.1995 se sídlem: Zašovská 784, Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou, PSČ: 757 01, IČ: 62334204 a DIČ: CZ62334204

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace Technické služby města Valašské Meziříčí je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v zájmu obce a jejich občanů, předevšímzabezpečení čistoty a údržby města Valašské Meziříčí.

Organizační struktura a předmět činnosti příspěvkové organizace (p.o.):

Středisko 220zajišťuje organizační a správní činnost celé p.o.

Středisko 240- čištění města zajišťuje ruční čištění chodníků, ploch městské veřejné zeleně, zastávek MHD, rajonovou očistu, výstavbu a demontáž stánků na městských jarmarcích včetně následného úklidu, úklid po kulturně-společenských akcích na veřejném prostranství pořádaných městem, úklidové a pomocné práce u příspěvkových organizací zřízených městem (školky, základní školy, KZ, SVČ Domeček). Dále středisko provádí drobné opravy dlažby na chodnících města, očistu a nátěry zábradlí, čištění odtokových žlabů, úklid malých „černých“ skládek, očista točny MHD za Krhovou, očista a úklid ploch u památníků Helštýn a ostatních památníků na katastru města. Taktéž máme na starosti úklid cyklostezky, který provádíme jedenkrát týdně zpravidla v pátek. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek provádíme očistu cyklostezky operativně mimo plán. Zimní údržba – ostatní činnost zajišťuje pro město v zimním období ruční očistu chodníků, přechodů a zastávek MHD dle aktuálně platného plánu zimní údržby. Dále provádíme operativní výpomoc u ostatních příspěvkových organizací zřízených městem při odstraňování kalamitní sněhové situace. Dále zajišťuje veškerou ekonomickou činnost pro další subjekty. Rovněž provádí drobné opravy a úpravy dlažby.

Středisko 270- dětská hřiště zabezpečuje provoz, úklid a drobné opravy všech přidělených dětských hřišť.

Středisko 280- zámecký park zajišťuje provoz, údržbu, očistu zámeckého parku včetně provozování veřejných toalet. Současně zajišťuje průběžný a následný úklid po společensko-kulturních akcích pořádaných městem a jeho organizací.

Středisko 310 - veřejná WC - zabezpečuje provoz, úklid a drobné opravy veřejných WC.

Středisko 320 - Městská tržnice - zabezpečuje provoz a úklid Městské tržnice.

Středisko 330 - Správa veřejného pohřebiště ve Valašském Meziříčí