Technické služby města Valašské Meziříčí příspěvková organizace; Zašovská 784; 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou; číslo telefonu 571 672 706; E-mail bitto@tsvmpo.cz; web: www.tsvmpo.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM V ROCE 2022

ÚDAJE ZA ROK 2022 PODLE § 18 INFZ:

V roce 2022 Technické služby města Valašské Meziříčí, příspěvková organizace (dále již jen TSVM PO) neobdržely ani jednu žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále InfZ).

TSVMPO neobdrželo rovněž žádné odvolání proti rozhodnutí ve smyslu §15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále InfZ), týkající se žádostí podaných v roce 2022.

TSVMPO v roce 2022 neobdržely žádné rozhodnutí soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

TSVMPO neposkytly v roce 2022 žádnou výhradní licenci.

TSVMPO v roce 2022 neobdržely žádnou stížnost podanou podle § 16a InfZ.

Údaj o počtu vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

Milan Bitto

Ředitel Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvková organizace